Serenade/Vossenjacht

Serenade

Een fabel over drie kippen, een haan en een vos. De vos heeft natuurlijk wel trek in een mals kippetje, maar wie en hoe? Gelukkig zijn kippen en vooral haantjes ijdele creaturen die meer met zichzelf bezig zijn dan dat ze oog hebben voor de streken van de vos.

Vossejacht

Een eenakter over het thema eten of gegeten worden. Overleven is voor ieder een noodzaak. De een zijn dood, .. De vos in het stuk is door de veelvuldige jacht de allerlaatste vos in het bos. Sluw als hij is sluit de vos daarom "vriendschap" met een haan en probeert de jagers door middel van zijn listen te overtuigen dat jagen op vossen zinloos is en dat ze een alternatief moeten zoeken.

Serenade/Vossenjacht